PORTFOLIO

ผลงานที่ผ่านมา

ฟิล์มกรองแสงอาคาร บ้านและคอนโด

ติดตั้งฟิล์มกรองแสงสำหรับ อาคาร บ้านและคอนโด

แกลลอรี่
รีวิว

ลดความสว่างของแสงที่เข้ามาภายในอาคารและยังช่วยลดความร้อนที่ผ่านเข้ามาในกระจกให้น้อยลง สภาพภายในอาคารจึงสมดุลทั้งแสงและความเย็นที่มากขึ้น ใช้คุณสมบัติของไอโลหะในการทำงาน ช่วยสะท้อนความร้อนออกไป ส่วนสีของฟิล์มที่ได้จะแตกต่างกันตามชนิดของโลหะที่ใช้เคลือบ ให้สีของแสงที่ส่องเข้ามาภายอาคารแตกต่างกันออกไป

ชมผลงานที่ผ่านมา – GoodSure

Share :

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง