𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐒𝐮𝐫𝐞 𝐆𝐥𝐚𝐬𝐬 จัดกิจกรรมการฝึกอบรมทั้งแบบ 𝐈𝐧-𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 และ 𝐎𝐟𝐟-𝐒𝐢𝐭𝐞 เพื่อเสริมสร้างทักษะ และความรู้ให้แก่พนักงานของเรา

📍𝐈𝐧-𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 หัวข้อ 𝐓𝐞𝐚𝐦𝐰𝐨𝐫𝐤
การทำงานเป็นทีมเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จ กิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกัน การสื่อสาร และการแก้ปัญหา ภายในทีม ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทำให้พนักงานของเราได้เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพด้าน 𝐓𝐞𝐚𝐦𝐰𝐨𝐫𝐤 ไปพร้อมๆ กัน
📍𝐎𝐟𝐟-𝐒𝐢𝐭𝐞 หัวข้อ 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞
ฝึกอบรม 𝐎𝐟𝐟-𝐒𝐢𝐭𝐞 บริการระดับพรีเมี่ยมที่ #ร้านไหตี้เลา
ทีมงาน กู๊ด ชัวร์ กลาส เข้าใช้บริการฝึกอบรม ณ ร้านไหตี้เลา บรรยากาศการฝึกอบรม เต็มไปด้วยความสนุกสนานและจริงจัง การได้ลงพื้นที่จริง ช่วยให้พนักงานของเราเข้าใจ ถึงหัวใจสำคัญของการบริการระดับพรีเมี่ยมที่ไหตี้เลา ตลอดจนได้เรียนรู้เทคนิคการบริการ ใหม่ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
📍การฝึกอบรมทั้งสองรูปแบบนี้ ส่งผลให้พนักงานของเรามีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการทำงานมากยิ่งขึ้นการบริการลูกค้าดียิ่งขึ้น และยังเสริมสร้างความสามัคคี ภายในทีมอีกด้วย กู๊ด ชัวร์ กลาส เรามุ่งมั่นและพัฒนาเพื่อมาตรฐาน และบริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง 😎😊🥰

Share :

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

สวัสดีครับทุกคน! พบกับ น้องกู๊ดดี๊ อีกครั้งกับโครงการดีๆ “น้องอิ่ม พี่ดีใจ ประจำเดือน” 𝐄𝐏.𝟑

สวัสดีครับทุกคน! พบกับ น้องกู๊ดดี๊ อีกครั้งกับโครงการดีๆ “น้องอิ่ม พี่ดีใจ ประจำเดือน” 𝐄𝐏.𝟑
โครงการที่ทางองค์กรและคณะผู้บริหารมอบความสุขให้กับพนักงานทุกๆเดือน

อ่านต่อ

𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐒𝐮𝐫𝐞 𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐂𝐚𝐫𝐞 𝐞𝐩.𝟑 มาแล้วค่ะ โครงการ 𝐂𝐒𝐑 อีก 1 โครงการ ที่ทาง กู๊ด ชัวร์ กลาส ร่วมมือร่วมใจกันทำเพื่อสังคม สร้างฝาย 𝟎𝟗/𝟎𝟔/𝟐𝟓𝟔𝟕 @ป่าห้วยต้นยาง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐒𝐮𝐫𝐞 𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐂𝐚𝐫𝐞 𝐞𝐩.𝟑 มาแล้วค่ะ
โครงการ 𝐂𝐒𝐑 อีก 1 โครงการ ที่ทาง กู๊ด ชัวร์ กลาส ร่วมมือร่วมใจกันทำเพื่อสังคม สร้างฝาย 𝟎𝟗/𝟎𝟔/𝟐𝟓𝟔𝟕 @ป่าห้วยต้นยาง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

สวัสดีครับทุกคน! พบกับ น้องกู๊ดดี๊ อีกครั้งกับโครงการดีๆ “น้องอิ่ม พี่ดีใจ ประจำเดือน” 𝐄𝐏.𝟑

สวัสดีครับทุกคน! พบกับ น้องกู๊ดดี๊ อีกครั้งกับโครงการดีๆ “น้องอิ่ม พี่ดีใจ ประจำเดือน” 𝐄𝐏.𝟑
โครงการที่ทางองค์กรและคณะผู้บริหารมอบความสุขให้กับพนักงานทุกๆเดือน

อ่านต่อ

𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐒𝐮𝐫𝐞 𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐂𝐚𝐫𝐞 𝐞𝐩.𝟑 มาแล้วค่ะ โครงการ 𝐂𝐒𝐑 อีก 1 โครงการ ที่ทาง กู๊ด ชัวร์ กลาส ร่วมมือร่วมใจกันทำเพื่อสังคม สร้างฝาย 𝟎𝟗/𝟎𝟔/𝟐𝟓𝟔𝟕 @ป่าห้วยต้นยาง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐒𝐮𝐫𝐞 𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐂𝐚𝐫𝐞 𝐞𝐩.𝟑 มาแล้วค่ะ
โครงการ 𝐂𝐒𝐑 อีก 1 โครงการ ที่ทาง กู๊ด ชัวร์ กลาส ร่วมมือร่วมใจกันทำเพื่อสังคม สร้างฝาย 𝟎𝟗/𝟎𝟔/𝟐𝟓𝟔𝟕 @ป่าห้วยต้นยาง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ