𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐒𝐮𝐫𝐞 𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐂𝐚𝐫𝐞 𝐞𝐩.𝟑 มาแล้วค่ะ โครงการ 𝐂𝐒𝐑 อีก 1 โครงการ ที่ทาง กู๊ด ชัวร์ กลาส ร่วมมือร่วมใจกันทำเพื่อสังคม สร้างฝาย 𝟎𝟗/𝟎𝟔/𝟐𝟓𝟔𝟕 @ป่าห้วยต้นยาง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

🥳𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐒𝐮𝐫𝐞 𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐂𝐚𝐫𝐞 𝐞𝐩.𝟑 มาแล้วค่ะ 🤩
🏆โครงการ 𝐂𝐒𝐑 อีก 1 โครงการ ที่ทาง กู๊ด ชัวร์ กลาส ร่วมมือร่วมใจกันทำเพื่อสังคม สร้างฝาย 𝟎𝟗/𝟎𝟔/𝟐𝟓𝟔𝟕 @ป่าห้วยต้นยาง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่😎
👉การสร้างฝาย หมายถึง การก่อสร้างสิ่งกีดขวางขวางทางน้ำในลำห้วย ลำธาร หรือแม่น้ำ โดยทั่วไปมักทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ หิน ดิน หรือวัสดุอื่นๆ👍
วัตถุประสงค์หลักของการสร้างฝาย มีดังนี้
✅เพื่อชะลอน้ำ ลดความเร็วของน้ำไหล ช่วยลดการกัดเซาะของตลิ่ง และป้องกันน้ำท่วม
✅เพื่อกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ประโยชน์ในยามแล้ง เช่น การเกษตร การอุปโภคบริโภค หรือการประมง
✅เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำใต้ดิน เมื่อน้ำไหลผ่านฝาย จะซึมลงสู่ใต้ดิน ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำใต้ดิน
✅เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ตะกอนที่ถูกกักเก็บไว้โดยฝาย จะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
✅เพื่อเป็นแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ ฝายช่วยสร้างแหล่งน้ำนิ่ง เป็นแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ
✨พวกเราชาว กู๊ด ชัวร์ กลาส มุ่งมั่นที่จะทำดีเพื่อสังคมในทุกๆ มิติ✨

Share :

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

สวัสดีครับทุกคน! พบกับ น้องกู๊ดดี๊ อีกครั้งกับโครงการดีๆ “น้องอิ่ม พี่ดีใจ ประจำเดือน” 𝐄𝐏.𝟑

สวัสดีครับทุกคน! พบกับ น้องกู๊ดดี๊ อีกครั้งกับโครงการดีๆ “น้องอิ่ม พี่ดีใจ ประจำเดือน” 𝐄𝐏.𝟑
โครงการที่ทางองค์กรและคณะผู้บริหารมอบความสุขให้กับพนักงานทุกๆเดือน

อ่านต่อ

สวัสดีครับทุกคน! พบกับ น้องกู๊ดดี๊ อีกครั้งกับโครงการดีๆ “น้องอิ่ม พี่ดีใจ ประจำเดือน” 𝐄𝐏.𝟑

สวัสดีครับทุกคน! พบกับ น้องกู๊ดดี๊ อีกครั้งกับโครงการดีๆ “น้องอิ่ม พี่ดีใจ ประจำเดือน” 𝐄𝐏.𝟑
โครงการที่ทางองค์กรและคณะผู้บริหารมอบความสุขให้กับพนักงานทุกๆเดือน

อ่านต่อ