Activities and Environment

กิจกรรมเพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

สวัสดีครับทุกคน! พบกับ น้องกู๊ดดี๊ อีกครั้งกับโครงการดีๆ “น้องอิ่ม พี่ดีใจ ประจำเดือน” 𝐄𝐏.𝟑

สวัสดีครับทุกคน! พบกับ น้องกู๊ดดี๊ อีกครั้งกับโครงการดีๆ “น้องอิ่ม พี่ดีใจ ประจำเดือน” 𝐄𝐏.𝟑
โครงการที่ทางองค์กรและคณะผู้บริหารมอบความสุขให้กับพนักงานทุกๆเดือน

อ่านต่อ

𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐒𝐮𝐫𝐞 𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐂𝐚𝐫𝐞 𝐞𝐩.𝟑 มาแล้วค่ะ โครงการ 𝐂𝐒𝐑 อีก 1 โครงการ ที่ทาง กู๊ด ชัวร์ กลาส ร่วมมือร่วมใจกันทำเพื่อสังคม สร้างฝาย 𝟎𝟗/𝟎𝟔/𝟐𝟓𝟔𝟕 @ป่าห้วยต้นยาง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐒𝐮𝐫𝐞 𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐂𝐚𝐫𝐞 𝐞𝐩.𝟑 มาแล้วค่ะ
โครงการ 𝐂𝐒𝐑 อีก 1 โครงการ ที่ทาง กู๊ด ชัวร์ กลาส ร่วมมือร่วมใจกันทำเพื่อสังคม สร้างฝาย 𝟎𝟗/𝟎𝟔/𝟐𝟓𝟔𝟕 @ป่าห้วยต้นยาง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐒𝐮𝐫𝐞 𝐆𝐥𝐚𝐬𝐬 จัดกิจกรรมการฝึกอบรมทั้งแบบ 𝐈𝐧-𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 และ 𝐎𝐟𝐟-𝐒𝐢𝐭𝐞 เพื่อเสริมสร้างทักษะ และความรู้ให้แก่พนักงานของเรา

𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐒𝐮𝐫𝐞 𝐆𝐥𝐚𝐬𝐬 จัดกิจกรรมการฝึกอบรมทั้งแบบ
𝐈𝐧-𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 และ 𝐎𝐟𝐟-𝐒𝐢𝐭𝐞 เพื่อเสริมสร้างทักษะ และความรู้ให้แก่พนักงานของเรา

อ่านต่อ