Activities and Environment

กิจกรรมเพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

บริษัท กู๊ด ชัวร์ กลาส จำกัด ส่งมอบสิ่งของที่ทุกท่านร่วมกันบริจาคในโครงการ “ปันสุขให้น้องชาวดอย”

บริษัท กู๊ด ชัวร์ กลาส จำกัด ส่งมอบสิ่งของที่ทุกท่านร่วมกันบริจาคในโครงการ “ปันสุขให้น้องชาวดอย”

อ่านต่อ

ก้าวคนละก้าว

บริษัท กู๊ด ชัวร์ กลาส จำกัด มอบเงินสมทบทุนโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ “

อ่านต่อ

กู๊ด ชัวร์ กลาส จำกัด มอบน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสกลนครและภาคอีสาน

ทีมงาน บริษัท กู๊ด ชัวร์ กลาส จำกัด มอบน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสกลนครและภาคอีสาน

อ่านต่อ