PORTFOLIO

ผลงานที่ผ่านมา

ฟิล์มกรองแสงรถยนต์

𝐁𝐌𝐖 𝐗𝟕 ติดฟิล์ม 𝟑𝐌 𝐂𝐫𝐲𝐬𝐭𝐚𝐥𝐥𝐢𝐧𝐞

แกลลอรี่
รีวิว

𝐁𝐌𝐖 𝐗𝟕 ติดฟิล์ม 𝟑𝐌 𝐂𝐫𝐲𝐬𝐭𝐚𝐥𝐥𝐢𝐧𝐞 กับ 𝐠𝐨𝐨𝐝 𝐬𝐮𝐫𝐞 𝐠𝐥𝐚𝐬𝐬

𝟏. ใส กันร้อนดี : ฟิล์ม 3M Crystalline ขึ้นชื่อเรื่องความใส เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการฟิล์มวิสัยทัศน์ดี

𝟮. สัญญาณไม่รบกวน : ฟิล์ม 3M Crystalline ไม่รบกวนสัญญาณ GPS และคลื่นวิทยุ

𝟯. ลดค่าแอร์ ฟิล์ม : 3M Crystalline ช่วยลดความร้อนภายในรถ ช่วยให้ประหยัดน้ำมัน

𝟰. ทนทาน : ฟิล์ม 3M Crystalline มีอายุการใช้งานยาวนาน

ชมผลงานที่ผ่านมา – GoodSure

Share :

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง