About Us

เกี่ยวกับเรา

Good Sure Glass

ประสบการณ์มากกว่า 28 ปี
ประสบการณ์มากกว่า 28 ปี

ด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะสร้างแบรนด์ “ Good Sure Glass ” ให้เป็นบริษัท
ที่ยืนอยู่ในระดับแถวหน้าของธุรกิจกระจกรถยนต์ ฟิล์มกรองแสงรถยนต์
ฟิล์มอาคาร บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและได้รับการตอบรับจากผู้บริโภค
อย่างรวดเร็ว และเป็นที่ยอมรับของบริษัทประกันภัยชั้นนำ กว่า 50 บริษัท

จนถึงวันนี้บริษัทฯยึดมั่นที่จะก้าวต่อไปเพื่อนำความพึงพอใจสูงสุดมามอบให้กับ
ผู้ใช้บริการ ดังสโลแกนที่ว่า “รวดเร็ว มาตรฐาน บริการดี”

บริษัท กู๊ด ชัวร์ กลาส จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ 14 ก.พ. 2539 โดยมี
ทีมผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพมีประสบการณ์
มากกว่า 28 ปี ทั้ง 5 สาขา ได้รับการฝึกอบรมตามขั้นตอนเทคนิคพิเศษ
ในการติดตั้งกระจกรถยนต์ และฟิล์มกรองแสงที่ทันสมัยด้วยฝีมือที่ได้มาตรฐาน
พร้อมให้บริการดูแลหลังการติดตั้ง ด้วยทีมงานคุณภาพ ส่วนสินค้ากระจกรถยนต์
ที่มีผลต่อโครงสร้างตามความปลอดภัยของตัวรถเราจึงเลือกใช้สินค้าเฉพาะ
กระจกรถยนต์ที่ได้มาตรฐานโรงงาน OEM และมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.
มาใช้ในการบริหารจัดการให้ผู้ใช้บริการได้มั่นใจในมาตรฐาน

ด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะสร้างแบรนด์ “ Good Sure Glass ” ให้เป็นบริษัทที่ยืนอยู่ในระดับแถวหน้าของธุรกิจกระจกรถยนต์ ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ – ฟิล์มอาคาร บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว และเป็นที่ยอมรับของบริษัทประกันภัยชั้นนำ กว่า 50 บริษัท

จนถึงวันนี้บริษัทฯยึดมั่นที่จะก้าวต่อไปเพื่อนำความพึงพอใจสูงสุดมามอบให้กับผู้ใช้บริการ ดังสโลแกนที่ว่า “รวดเร็ว มาตรฐาน บริการดี”

บริษัท กู๊ด ชัวร์ กลาส จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ 14 ก.พ. 2539 โดยมีทีมผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพมีประสบการณ์มากกว่า 28 ปี ทั้ง 5 สาขา ได้รับการฝึกอบรมตามขั้นตอนเทคนิคพิเศษในการติดตั้งกระจกรถยนต์ และฟิล์มกรองแสงที่ทันสมัยด้วยฝีมือที่ได้มาตรฐานพร้อมให้บริการดูแลหลังการติดตั้ง ด้วยทีมงานคุณภาพ ส่วนสินค้ากระจกรถยนต์ ที่มีผลต่อโครงสร้างตามความปลอดภัยของตัวรถเราจึงเลือกใช้สินค้าเฉพาะกระจกรถยนต์ที่ได้มาตรฐานโรงงาน OEM และมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. มาใช้ในการบริหารจัดการให้ผู้ใช้บริการได้มั่นใจในมาตรฐาน

"รวดเร็ว มาตรฐาน บริการดี"

Good Sure Glass

VISION

บริษัท กู๊ด ชัวร์ กลาส มุ่งมั่นที่จะสร้างแบรนด์ ให้เป็นบริษัทที่ยืนอยู่ในระดับแถวหน้าของธุรกิจ กระจกรถยนต์ โดยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการด้วยบริการที่ได้มาตรฐานจริงใจ และประทับใจกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ คุ้มราคา พร้อมการแนะนำที่ดี ถูกต้องทั้งก่อน และหลังการขาย ความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ในความสำเร็จที่เราได้สร้างร่วมกันคือ “VISION ZERO” เรามุ่งเน้นเรื่องที่จะไม่ให้เกิดการร้องเรียนซึ่งทุกคนคำนึงถึงการบริการที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน

MISSION

VISION

บริษัท กู๊ด ชัวร์ กลาส มุ่งมั่นที่จะสร้างแบรนด์ ให้เป็นบริษัทที่ยืนอยู่ในระดับแถวหน้าของธุรกิจ กระจกรถยนต์ โดยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการด้วยบริการที่ได้มาตรฐานจริงใจ และประทับใจกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ คุ้มราคา พร้อมการแนะนำที่ดี ถูกต้องทั้งก่อน และหลังการขาย ความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ในความสำเร็จที่เราได้สร้างร่วมกันคือ “VISION ZERO” เรามุ่งเน้นเรื่องที่จะไม่ให้เกิดการร้องเรียนซึ่งทุกคนคำนึงถึงการบริการที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน

MISSION